fbpx

המטוס מקורקע אבל לא הלב

מסע ספרותי בעולם – סדנת קריאה וכתיבה בזום

כתיבה היא בראש ובראשונה קריאה.

מכל ספר, מכל שיר, אנחנו לומדים פיתול של שפה, עולם דימויים חדש, צורה אחרת לכתוב על נוף או על שמחה. הדבר נכון לקריאה של ספרות עברית, אבל במידת מה נכון שבעתיים לספרות העולם.

מדוע המוזיקה חשובה כל כך בשירה הרוסית, וכיצד משפיע תפקיד המשורר על כתיבת השירה ברוסיה? מה עושים נופי הצפון הסקנדינבים לנפש? מהו היחס לטבע בשירה האיטלקית וכיצד משורר הופך למשוררים אצל פרננדו פסואה?

על השאלות הללו ועוד ננסה לענות בסדרת מפגשים מיוחדת ובהם מסע גיאוגרפי, תרבותי ונפשי בין יבשות עמים ושפות. במסגרת המסע גם נחקור את ההוויה במקומות שונים, נבקר בסיפור ההיסטורי ובצורה שסיפור זה עיצב את הנפש באותו מקום, וגם נרכוש אפשרויות כתיבה חדשות ומרעננות שאולי לא מצויות בשירה העברית.

התכנית:

מפגש א-ב: קרחונים שנמסים בעזרת המבט- שירה שוודית נורבגית ופינית ( טורקה, קילפי יעקובסון טרנסטרומר ואחרים) במפגש זה נבקר בחלקים הצפוניים של העולם, במדינות הנורדיות, נבחן את האיפוק המצוי בהם, תחושת הבדידות והקרבה לטבע ונבקש לייבא את כל אלו לכתיבה.

מפגש ג-ד: שירי עם, מזמורי דת והפגנות ברחוב- שירה יוונית ( אילטיס, ריצוס, ספיריס ואחרים) השירה היוונית קרובה אלינו כל כך ועם זאת כל כך רחוקה. האם נוכל ללמוד ממנה כיצד לתאר את המזרח התיכון, את הקרבה לים ואת השילוב בין המתי ליומיומי, אפיקים שהיא מצטיינת בהם?

מפגש ה-ו: בכיכר מול ההמון ובחדר מול הגורל- שירה רוסית ( אחמטובה, צווטייבה, מנדלשטם, ברודסקי ואחרים) השירה הרוסית העמידה את אחת מחטיבות השירה המפוארות בתולדות השירה העולמית, נבקש לבחון את הכריזמה והפאתוס בשירה זו, את היחס למשקל וחריזה ונשאל כיצד אלו יכולים לבוא לידיי ביטוי בהווה הישראלי.

מפגש ז-ח: המלנכוליה של החוץ- שירה איטלקית ( מונטלה, סאבה, אונגרטי) השירה האיטלקית הצליחה לשרטט באופן נהדר את פעולת הטבע- הים, העצים וההרים- על נפש האדם. במפגשים נקרא משירי המשוררים הללו ונבקש לפענח כיצד משפיע החוץ על האדם, וכיצד הטבע יכול לעמוד כייצוג לנפש האדם.

מפגש ט-י: בעקבות הריבוי שבאדם- סביב המשורר הפורטוגלי פרננדו פסואה. פרננדו פסואה הוא תופעה מרתקת בתולדות השירה, משורר שכתב בקולות רבים, העמיד קורפוסים שלמים של משוררים שכולם היו אדם אחד, פסואה עצמו. במפגשים נבקש לברר כיצד לעורר בכתיבה קולות שונים ולהצליח לנוע בין מבנים שונים ומרחבים שונים, ולעתים מנוגדים, בתודעה ובנפש.

מפגש יא-יב: אחים ואחיות מעבר לים- מפגשים מיוחדים סביב שירת משוררים יהודיים בתרגום ( צלאן, נלי זק"ש, אלן גינצברג ואחרים) במפגשים אלו ננסה לפענח מה השווה והשונה בכתיבה שאחרי מלחמת העולם אצל כותבים יהודיים כאן ושם, ומה ניתן ללמוד מהמשוררות והמשוררים היהודיים שמעבר לים.

מנחה –  יונתן ברג


ימים ושעות: יום ד', אחת לשבוע 19:30 – 21:00 בזום!
מספר מפגשים:  12
מפגש ראשון: 27/01/2021

הגשת מועמדות – פתוחה לכל אין תנאי קבלה.
לקבלת טופס הרשמה אפשר לפנות במייל  [email protected]

שכר לימוד: 1080 ₪ 

  • פתיחת הסדנה מותנית במספר נרשמים