קול קורא לכותבים

'מילה במקום' – תחרות ארצית בכתיבה מקומית

מוזמנים להשתתף בתחרות ארצית ייחודית בכתיבת שירה וסיפורים קצרים (עד 1,000 מילים).

הנושא שנבחר לתחרות: 'כתיבה בראי המקום'.
יצירות על כל נושא עם התייחסות ליישוב דרכו ניגשים לתחרות.

התחרות מורכבת משני שלבים:
השלב הראשון – תחרויות מקומיות, בעשרות רשויות במקביל.
השלב השני – תחרות ארצית בין כלל הזוכים בשלב הראשון (זוכה אחד מכל רשות).

פרסים:
השלב הראשון –  תחרות ברשויות המקומיות, יחולקו פרסים על פי שיקול דעתן של הרשויות .
השלב השני – כלל היצירות הזוכות בשלב ראשון, יתפרסמו באסופה דיגיטלית באתר "עברית" ובכתב העת הליקון.
לזוכים בשלושת המקומות הראשונים, יוענקו פרסים כספיים.

בנוסף לפרסים, שלושת הזוכים ישמשו כשגרירי ספרות ושירה, בתשלום, למשך שנה, במסגרת פרויקט 'שירה על המפה' של הליקון.

התחרות אנונימית. היצירות שיוגשו לתחרות, הן לתחרויות המקומיות והן לתחרות הארצית, יועברו בעילום שם לשופטים.

ניתן להגיש יצירות לתחרות עד 11/5/21 בטופס הזה
לוח זמנים:
עד 11/5/21 – הגשת יצירות לשלב הראשון, המקומי.
עד ה8/6/21 – החלטה של וועדת השיפוט המקומית על הזוכה בכל רשות (בשלב זה לא יפורסמו הזוכים)
6/7/21 – הכרזה ופרסום שמות הזוכים בשלב הראשון. (לאחר אישור מצוות עורכת התחרות)
27/7/21 – הכרזה על הזוכה ארצי.

לקריאת התקנון – לחצו כאן

לפרטים נוספים:
יפתח ביבר וויט
מנהל פרויקט 'שירה על המפה', הליקון – העמותה לקידום השירה (ע"ר).
0502029958 , iftachbiber@gmail.com