גיליון 124

אהבה

"השימוש במילה אהבה הוא כל כך מופרז ומקולקל עד שאני נזהר להשתמש בה. כולם מדברים על
אהבה – כל מגזין וכל עיתון וכל מיסיונר מדברים בלי סוף על אהבה. אני אוהב את ארצי, אני אוהב
את מלכי, אני אוהב ספר כלשהו, אני אוהב את ההר הזה, אני אוהב תענוג, אני אוהב את אשתי, אני
אוהב את אלוהים, אני אוהב רעיון?" כך כתב ג'ידוּ קרישנמוּרטי (1986-1895) במאמר קצר על אהבה.
והרי אפילו השאלה "מה זאת אהבה" הפכה לקלישאה, בעקבות שירו של ביאליק. ברור למדי כי כל
הגדרה של אהבה אינה אפשרית. אפילו קטלוג כללי יותר הוא בעייתי. האם אהבה היא רגש? רגשנות?
מצב קיומי? מצב נפשי? מצב של הנשמה? עמדה אֶתית? נכונות להתמעטות (כפי שטוען גדעון
לב במאמרו היפה החותם את החוברת)? שקט גדול או סערת רגשות? האם יש קשר בין התאהבות
לאהבה? לכאורה אלו שתי צדדים של אותה הוויה, כמו הקשר בין התעניינות ועניין. קשה לומר. אבל
אפשר ללכת סביב המילה.

קטגוריה: