גיליון 124

והרי אפילו השאלה “מה זאת אהבה” הפכה לקלישאה, בעקבות שירו של ביאליק. ברור למדי כי כל הגדרה של אהבה אינה אפשרית. אפילו קטלוג כללי יותר הוא בעייתי. האם אהבה היא רגש? רגשנות? מצב קיומי? מצב נפשי? מצב של הנשמה? עמדה אֶתית? נכונות להתמעטות (כפי שטוען גדעון לב במאמרו היפה החותם את החוברת)? שקט גדול או סערת רגשות? האם יש קשר בין התאהבות לאהבה? לכאורה אלו שתי צדדים של אותה הוויה, כמו הקשר בין התעניינות ועניין. קשה לומר. אבל אפשר ללכת סביב המילה.

עורך: דרור בורשטיין

קטגוריה:

טקסט גב הכריכה

גיליון זה הוא מעין מחווה עצמית, ממרחק של 28 שנים ו- 124 גיליונות, לגיליון הראשון של “הליקון” שנושאו היה אף הוא “אהבה” (אביב תש”ן, .)1990כריכת הגיליון הראשון מצוטטת בכריכת גיליון זה. ערכו את הגיליון של 1990 אמיר אור ואירית סלע (מבחר תרגומים של אירית סלע מתפרסם בחוברת שלפניכם.) אי אפשר להשוות בהכללה בין אופי שירת האהבה של 1990 ושל ימינו מפני שגם בחוברת ההיא היו קולות שונים. ובכל זאת ברור שחוברת 124 שלפניכם הרבה פחות מינית מחוֹברת 1 משנת 1990. בארוטיקה מינית אין כל רע כמובן, אבל מעניין להצביע על הבדל שאולי יש לו הקשר תרבותי רחב יותר ואינו נובע רק מהבדלים שבמזג עריכתי (גם השירים שלא יכולנו להדפיס בחוברת זו נמנעו כמעט בלי יוצא מן הכלל מפורנוגרפיה ומעיסוק מודגש במיניות.) במובן זה, חוברת זאת שלפניכם אינה חזרה על החוברת הראשונה, אלא התבוננות אחרת לגמרי בנושא. אני בטוח שמי שתערוך את גיליון ה־ 250 של “הליקון” (בקצב הזה, זה אמור להיות לקראת שנת 2050), אם תרצה להעמיד אותו בשלישית על נושא האהבה, תמצא בה, שוב, פנים אחרות.

 

דרור בורשטיין