fbpx

מילה במקום 2023

מילה במקום 2023

אנו רואים את החינוך וההעשרה בקהילה בתחום הספרות והשירה כאתגר הראשון במעלה לבניית עתידנו כחברה וכמדינה. מיזם “שירה על המפה” ו”מילה במקום” כחלק ממנו, עונה על צורך בחשיפה, עידוד והעצמה של כוחות וכישרונות מקומיים בתחום הכתיבה – השירה והסיפורת בכל מקום בארץ. בטווח הארוך התחרות תעשיר ותעצים את הישובים שיבחרו לקחת בה חלק, מבחינה תרבותית, אמנותית וחינוכית, על ידי עידוד ויצירת מנהיגות תרבותית מקומית וחשיפת קהלים רחבים יותר לתחומים אלה ברמה איכותית ועשירה.

לרשויות המקומיות במדינת ישראל יש תפקיד מכריע בקידום התרבות והאמנות. תחרות זו מהווה אחת מבין יוזמות רבות, לחידוש וקידום התרבות ברשות המקומית.

שיתופי הפעולה בין רשויות מקומיות לגופי תרבות ותוכן כמו הליקון הן אחת הדרכים להצמיח פעולה תרבותית איכותית לאורך זמן. אנו רואים כי תחרות ארצית זו מצמיחה יצירה מקומית איכותית ומגדילה את קהל הצרכנים של השירה והספרות בארץ.

הזוכים במקומות הראשונים בתחרות, יהפכו לנושאי הלפיד, למשך שנה, בליווי ותמיכה של הליקון, במטרה לקדם ולהפיץ את הספרות והשירה ברחבי הארץ על ידי השתתפות במגוון פעילויות שמקיימת הליקון ברחבי הארץ.

לקול קורא לכותבים לחצו כאן.

לקול קורא לרשויות המקומיות לחצו כאן.

לתקנון לחצו כאן.