fbpx

מוזיאון הפלמ"ח

מוזיאון בית הפלמ
בית הפלמ"ח הינו מוזיאון ומרכז חינוכי המספר את סיפורו של הפלמ"ח – פלוגות המחץ של ההגנה, תוך הנחלת מורשתו הערכית והתרבותית לדורות הבאים.
במוזיאון קיימות שתי תצוגות קבע חוויתיות, וכן אוסף תמונות עשיר, חלל הנצחה אישי לנופלי הפלמ"ח ותערוכות מתחלפות.