fbpx

איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל

איגוד מנהלי הספריות הציבוריות, זוהי עמותה רשומה אשר שמה לה למטרה לפעול למען:

* קידום ופיתוח הספריות הציבוריות בשירותי התרבות החינוך והמידע במערך הרשות המקומית וברוח "מנשר אונסק"ו" – 1995.

* שילוב הספריות בפרויקטים מקומיים וארציים, בתחומי המידע והחברה.

* קידום מעמד הספריה ומנהל הספריה כגורם משפיע ברשות המקומית.

* שיתופי-פעולה בין ספריות ועם גורמים רלוונטיים אחרים.