fbpx

תקנון – פרס הליקון על שם רמי דיצני

תקנון הפרס

פרס הליקון ע”ש רמי דיצני ז”ל מיועד למשוררים בתחילת דרכם ונועד לקדם אותם ואת יצירתם.

הפרס ניתן באדיבות משפתחת דיצני, לזכרו.

תנאי סף להגשת מועמדות:

כותבים בתחילת דרכם שהוציאו לאור לא יותר מספר אחד.

תהליך הגשת המועמדות:

כדי להגיש מועמדות, הכותבים מתבקשים למלא טופס פרטים אישיים, אליו יצורפו קורות חיים ועותק PDF של הספר, שיועבר לועדת השיפוט.

בנוסף לטופס ולקובץ הPDF יש לשלוח בדואר עותק פיזי אחד של הספר.

 

לקבלת טופס ההרשמה לשנת 2023 לחצו כאן – טופס להגשת מועמדות לפרס על שם רמי דיצני 2023

ועדת השיפוט תדון אך ורק על סמך הספרים שיוגשו לפרס.

גובה הפרס 15,000 ש”ח.

ועדת השיפוט רשאית להחליט לפי ראות עיניה אם להעניק את הפרס כולו לזוכה אחד או לחלקו בין מספר זוכים.

* התקנון בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים