רישום רשויות מילה במקום

  כללי

  לבדיקה: https://bit.ly/3jEBYsR


  התחייבויות הרשות הנרשמת


  גובה הסכום נקבע בהתאם למספר התושבים ברשות, ע"פ למ"ס 2021:
  עד 25,000 תושבים - 800 ש"ח ; 25,000-60,000 תושבים - 1,300 ש"ח ; מעל 60,000 תושבים - 2,500 ש"ח


  פרטי איש הקשר ביישוב