fbpx

קול קורא לרשויות המקומיות

‘מילה במקום’ – תחרות ארצית בכתיבה מקומית 2023

מוזמנים להשתתף בתחרות ארצית ייחודית, שירה, וסיפורים קצרים (עד 250 מילים).

מטרת התחרות הינה גילוי וקידום כותבים ביישובי הארץ, כל אחד ברשות בה הוא מתגורר וחשיפה ברמה הארצית.

הנושא שנבחר לתחרות לשנת 2023 – “דרך”

התחרות תהיה מורכבת משני שלבים:

בשלב הראשון – תחרויות מקומיות, בעשרות רשויות במקביל.

בשלב השני – תחרות ארצית בין כלל הזוכים בשלב הראשון.

השופטים יתבקשו להחליט על מקום ראשון ושני לתחום הסיפור הקצר ומקום ראשון ושני לתחום השירה.

היצירות שיוגשו לתחרות, הן ברמה המקומית והן לארצית, יועברו אנונימית לשופטים.

מה נדרש מהרשות:

 1.  הרשמה בטופס הרשמה –לחצו כאן
 2. מינוי צוות שיפוט מקומי (בהתאם לתקנון).
 3. התחייבות כספית לעמותת הליקון: 800 ₪ / 1,300 ₪ / 2,500 ₪  כמפורט בטופס ההרשמה.
 4. פרסום היצירות שיזכו בשלב הראשון, בתחרות המקומית, בתקשורת המקומית.
 5. איש קשר מטעם הרשות לעניין התחרות.
 6. אישור התקנון, ועמידה בלוחות הזמנים המפורטים בו.

לוחות זמנים:

 1. עד ה-18/05/23 – רישום רשויות מקומיות לתחרות.
 2. 21/05/23 – הפצת קול קורא לכותבים ברשויות המקומיות.
 3. עד – 23/07/23 בשעה 23:59 – הגשת יצירות לשלב הראשון, המקומי.
 4. עד ה- 30/07/23 – העברת כלל היצירות שהוגשו לצוותי השופטים המקומיים.
 5. עד ה- 27/08/23 – החלטה של וועדת השיפוט המקומית על הזוכה/ים בכל רשות (בשלב זה לא יפורסמו הזוכים)
 6. 03/10/23 – הכרזה ופרסום שמות הזוכים בשלב הראשון, המקומי. (לאחר אישור מצוות עורכת התחרות)
 7. 21/12/23 – הכרזה על הזוכה ארצי
 8. לקריאת התקנון – לחצו כאן

לפרטים נוספים:

יפתח ביבר וויט

מנהל פרויקט ‘שירה על המפה’, הליקון – העמותה לקידום השירה (ע”ר).

  [email protected] , [email protected]