קול קורא לרשויות המקומיות

'מילה במקום' – תחרות ארצית בכתיבה מקומית 2022

מוזמנים להשתתף בתחרות ארצית ייחודית, שירה, וסיפורים קצרים (עד 500 מילים).

מטרת התחרות הינה גילוי וקידום כותבים ביישובי הארץ, כל אחד ברשות בה הוא מתגורר וחשיפה ברמה הארצית.

הנושא שנבחר לתחרות לשנת 2022 – 'בין מים למים'.

התחרות תהיה מורכבת משני שלבים:
בשלב הראשון – תחרויות מקומיות, בעשרות רשויות במקביל.
בשלב השני תחרות ארצית בין כלל הזוכים בשלב הראשון (זוכה אחד מכל רשות).

היצירות שיוגשו לתחרות, הן ברמה המקומית והן לארצית,  יועברו אנונימית לשופטים.

מה נדרש מהרשות:

  1.  הרשמה בטופס הרשמהלחצו כאן
  2. מינוי צוות שיפוט מקומי (בהתאם לתקנון).
  3. העמדת שלושה פרסים ראויים לכותבים הזוכים.
  4. התחייבות כספית לעמותת הליקון: 800 ₪ / 1,300 ₪ / 2,500 ₪  כמפורט בטופס ההרשמה.
  5. פרסום היצירות שיזכו בשלב הראשון, בתחרות המקומית, בתקשורת המקומית.
  6. איש קשר מטעם הרשות לעניין התחרות.
  7. אישור התקנון, ועמידה בלוחות הזמנים המפורטים בו.

לוחות זמנים:

עד ה-15/05/22 – רישום רשויות מקומיות לתחרות.
15/05/22 – הפצת קול קורא לכותבים ברשויות המקומיות.
עד ה- 10/07/22 – הגשת יצירות לשלב הראשון, המקומי.
עד ה- 14/08/22 – החלטה של וועדת השיפוט המקומית על הזוכה בכל רשות (בשלב זה לא יפורסמו הזוכים)
11/09/22 – הכרזה ופרסום שמות הזוכים בשלב הראשון. (לאחר אישור מצוות עורכת התחרות)
20/10/22– הכרזה על הזוכה ארצי.

לקריאת התקנון לחצו כאן

לפרטים נוספים:

יפתח ביבר וויט
מנהל פרויקט 'שירה על המפה', הליקון – העמותה לקידום השירה (ע"ר).
0502029958 , iftachbiber@gmail.com