fbpx

קול קורא לכותבים – מילה במקום 2023

ההגשה לתחרות “מילה במקום” לשנת 2023 הסתיימה. אנו מודים לכותבים הרבים שמשתתפים.

במידה והגשתם יצירה – יש להתעדכן עם הרשות בה הגשתם על מועד ואופן פרסום הזוכים.

בהצלחה! צוות מילה במקום הליקון