פרס הליקון על שם רמי דיצני

תקנון הפרס

פרס הליקון ע"ש רמי דיצני ז"ל מיועד למשוררים בתחילת דרכם ונועד לקדם אותם ואת יצירתם.

 

תנאי סף להגשת מועמדות:

כותבים בתחילת דרכם שהוציאו לאור לא יותר מספר אחד.
הכותבים מתבקשים למלא טופס, שאליו יצורפו קורות חיים ושלושה עותקים של הספר, שיועבר לועדת השיפוט.

לקבלת טופס ההרשמה לשנת 2022 לחצו כאן – טופס להגשת מועמדות לפרס על שם רמי דיצני 2022

ועדת השיפוט תדון אך ורק על סמך הספרים שיוגשו לפרס.

גובה הפרס 15,000 ש"ח. ועדת השיפוט רשאית להחליט לפי ראות עיניה אם להעניק את הפרס כולו לזוכה אחד או לחלקו בין מספר זוכים.

* התקנון בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים