פרס הליקון

תקנון הפרס
פרס הליקון ע"ש רמי דיצני ז"ל מיועד למשוררים בתחילת דרכם ונועד לקדם אותם ואת יצירתם.

תנאי סף להגשת מועמדות:

כותבים שהוציאו לא יותר מספר אחד ושטרם זכו בפרס לספר ביכורים.
הכותבים מתבקשים למלא טופס, שאליו יצורפו קורות חיים ושלושה עותקים של הספר, שיועבר לועדת השיפוט.

לקבלת טופס ההרשמה לשנת 2019 לחצו כאן – טופס מועמדות לפרס על שם רמי דיצני 2019 – או שלחו מייל heliconisrael@gmail.com.

* יש להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך ה-15 בדצמבר 2019.

ועדת השיפוט תדון אך ורק על סמך הספרים שיוגשו לפרס (מועמד שמעונין שלקחת את ספריו בחזרה לאחר שיוכרז הזוכה – מתבקש לציין זאת במפורש, ויוכל לבוא ולקחתם, לא נוכל לשלוח חזרה בדואר).
גובה הפרס 15,000 ש"ח. ועדת השיפוט רשאית להחליט לפי ראות עיניה אם להעניק את הפרס כולו לזוכה אחד או לחלקו בין מספר זוכים.

* התקנון בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים