fbpx

טופס מילוי פרטי השופטים – שלב התחרות ברשות המקומית

    צוות השופטים המקומי

    אין חשיבות למספור ולסדר רשימת השופטים*ע''פ תקנון התחרות - על השופטים לדבור את שפת היצירות המוגשות ליישוב