fbpx

משוב לכותבות ולכותבים מילה במקום 2023

  פרטי הכותב

  נשמח לקבל תשובותיך על השאלות הבאות על מנת לדייק ולשפר את התחרות לשנים הבאות


  ?כיצד קיבלת את הקול הקורא להשתתפות בתחרות

  ?עד כמה תהליך הרישום היה פשוט ונוח

  1 - לא היה נוח בכלל
  5 – היה נוח ביותר

  ?מה הייתה מידת המענה מצד מערכת התחרות

  1 - היענות נמוכה ולא מובנת
  5 – היענות גבוהה ומסודרת

  ?מה הייתה מידת המענה מצד היישוב

  1 - היענות נמוכה ולא מובנת
  5 – היענות גבוהה ומסודרת

  ?עד כמה הייתה לך נגישות למידע ופרטים אודות תהליך התחרות

  1 - המידע לא היה נגיש לי כלל
  5 – המידע היה נגיש ברור ומובן

  ?במידה והיה חסר מידע - נשמח לדעת איזה מידע היה חסר

  מה הייתה חווייתך באירוע הסיום המקומי? (במידה והתקיים)

  1 - לא היתה טובה
  5 – היתה טובה מאוד

  מה הייתה חווייתך באירוע הסיום הארצי? (למשתתפים בגמר הארצי)

  1 - לא היתה טובה
  5 – היתה טובה מאוד

  ?הערות לשימור – מה היה מוצלח השנה וחשוב שימשיך

  ?הערות לשיפור – מה כדאי לשנות ולפתח לקראת שנה הבאה

  ?משהו נוסף שחשוב לך שנדע