fbpx

מילה במקום 2021

הסתיימה התחרות הראשונה של  ‘מילה במקום’ 2021 – תחרות ארצית בכתיבה מקומית.
לאחר תהליך מעמיק של למעלה מ6 חודשים, ולאחר חודשים רבים של התכתבות ושיח טלפוני, נפגשו הכותבים, אנשי הקשר ברשויות, מנהלי התחרות, והשופטים זה עם זה, פנים מול פנים.

באירוע הסיכום שהתקיים ב25.8.21 הושק גליון 135 של כתב העת הליקון, שהוקדש ל”מילה במקום” ובו פורסמו היצירות הזוכות במקומות הראשונים, ב59 רשויות שהשתתפו בתחרות. במהלך הטקס הוקרנו והוקראו שמות כל הזוכים. שמחנו מאוד על התגובות המפרגנות, על הברכות מחממות הלב ומעוררות המוטיבציה להמשך הדרך, והקשבנו לשיריה של איה כורם הנהדרת.
וכמובן – הוכרזו הזוכים בתחרות הארצית. ואלו הם:

מקום שלישי – יעל שורץ, מ.א. חוף הכרמל
מקום שני – שמעון גנירם, ירוחם
מקום ראשון –  צוריאל אסף, מ.א. משגב

ברכות לזוכים וליישוביהם!

ניתן לרכוש את הגליון:

לעותק פיזי- לחצו כאן
לעותק דיגיטלי- לחצו כאן

אנו מודים לכותבים ולאנשי הקשר (מנהלי הספריות ומנהלי מחלקות התרבות ברשויות המקומיות) על ההשתתפות בתחרות ‘מילה במקום’:
בשנה הראשונה לתחרות השתתפו 1,350 משתתפים שכתבו יצירות חדשות על 59 מקומות בישראל. מעגל כותבים משמעותי נחשף בכל יישוב שהשתתף, ואנו רואים בזה הישג בעל ערך רב.

חשוב לנו להודות לכל אחת ואחד על המאמצים הרבים שהושקעו: לכותבים, לאנשי הקשר ברשויות, בתחומי הלוגיסטיקה, ההפצה והפרסום, לוועדות השופטים, ולכל מי שטרח ועמל והקדיש זמן רב באהבה לפרוייקט.

אנו שמחים על כך שהשנה הראשונה של ”מילה במקום” הייתה כה מוצלחת ובעלת היקף ועומק משמעותיים.

תודה מיוחדת לגופים השותפים: איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות, ואתר עברית.

נפגש בשנה הבאה,

צוות מילה במקום