fbpx

בוגרים זוכי פרסים

בוגרי בית הספר לכתיבה יוצרת של הליקון לאורך השנים שזכו בפרסים

שי שניידר אילת
פרס הליקון על שם רמי דיצני ז”ל 2019
זוהר איתן
פרס “טבע” לשירה פסטיבל המשוררים במטולה 2007  ■ פרס שר התרבות לספרי ביכורים 1996
אלי אליהו
פרס תחרות “שירה על הדרך” מטעם עיריית תל אביב 2005 ■ פרס ספרי ביכורים, משרד החינוך
והתרבות 2008 ■ פרס נתנאל למשורר יהודי 2013 ■  פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2014
מירלה משה אלבו
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2016
אהוד אמיר
פרס שלישי בתחרות הרי הרשון – האוניברסיטה העברית ■ פרס קרן רבינוביץ’ לשנת 2021
דנה אמיר
פרס קרן רון אדלר 1993 ■ פרס קרן תרבות חיפה 1998 ו-2002 ■ פרס בהט לספר עיון מקורי 2006 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2011  ■ פרס אקו”ם ע”ש נתן אלתרמן 2013
שרון אס
פרס עידוד ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 1997 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2002 ■ פרס ביאליק לספרות יפה 2012 ■ פרס יהודה עמיחי 2018
אלמוג בהר
פרס ראשון בתחרות הסיפור הקצר של “הארץ” 2005  ■ ציון לשבח פסטיבל השירה במטולה 2008  ■ פרס ראש הממשלה ע”ש לוי אשכול 2010  ■ פרס ברנשטיין לשירה 2010  ■ פרס רמת גן לשירה 2011 ■ ציון לשבח בפרס קוגל חולון 2016 ■ פרס דוליצקי לשירה עברית באוניברסיטה העברית 2016
דרור בורשטיין
פרס לספרות ע”ש זבולון המר מטעם עיריית ירושלים 1997 ■ פרס שר החינוך והתרבות לשירה 2002 ■ פרס ברנשטיין 2005 ■ פרס י”ל גולדברג 2014 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול בשנת 2005 ובשנת 2017
ליאורה בינג-היידיקר
פרס ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 2002
אלכס בן ארי
ציון לשבח, פסטיבל המשוררים במטולה 2008 ■ פרס הליקון על שם רמי דיצני לספר ביכורים 2014
סיגל בן יאיר
פרס טבע לשירה, מטולה 2011 ■ פרס ליס מלר לספר שירה – אוניברסיטת חיפה 2012 ■ פרס רמת-גן לספרות בקטגורית שירה ביכורים 2013 ■ פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם 2014 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2015
אילה בן לולו
פרס שרת התרבות לספר ביכורים 2014
יקיר בן-משה
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2003  ■ פרס שני בתחרות ע”ש הרי הרשון 2012  ■ פרס היצירה על שם לוי אשכול  2011  ■ מקום ראשון מנחה סדנאות כתיבה “הכי טובים” מוסף מעריב 2012
ניר בן משה
פרס שני בתחרות ע”ש הרי הרשון, האוניברסיטה העברית 2003
אלון בר
פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם 2016 ■ פרס הליקון ע”ש רמי דיצני ז”ל 2017
נטע-לי בראון
פרס ראשון בתחרות “שירה על הדרך” מטעם עיריית תל אביב 2005
יונתן ברג
פרס עמיחי לשירה עברית  2013 ■ פרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם 2014 ■ פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2018
ערן בר גיל
פרס הקרן ע”ש מרדכי ברנשטיין שליד התאחדות המו”לים 2006  ■ פרס אקו”ם ליצירה בעילום שם 2010
אורנה גורפינקל-קולמן
פרס הקרן ע”ש מרדכי ברנשטיין שליד התאחדות המו”לים 2003
אורית גידלי
פרס הקרן ע”ש מרדכי ברנשטיין שליד התאחדות המו”לים 2003
מירי גול
פרס ע”ש ליס מילר מטעם אוניברסיטת חיפה 2013
אשר גל
פרס שני בתחרות “שירים באור מלא” של מפעל הפיס 2002
אלישבע גרינבאום ז”ל
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2002 ■ פרס “טבע” מטעם פסטיבל המשוררים במטולה 2003
שי דותן
פרס ספרי ביכורים משרד החינוך והתרבות 2005
ענת דנציגר
פרס ראשון בתחרות ע”ש הרי הרשון, האוניברסיטה העברית 2003
אוהד ובר
פרס הליקון ע”ש רמי דיצני בקטגוריית ‘משורר מבטיח’ 2013
איתן ווילף 
פרס שני בתחרות ע”ש הרי הרשון, האוניברסיטה העברית 2004
דורית ויסמן 
פרס אוניברסיטת בן-גוריון 1998 ■ פרס קרן יוספה ולאוניד אולשוונג 2000 ■ פרס לספרות ע”ש זבולון המר מטעם עיריית ירושלים 2003 ■ פרס יהודה עמיחי לשירה 2003 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2003 ■ פרס אקו”ם ליצירה בעילום שם 2005
אריאל זינדר 
פרס שרת החינוך והתרבות למשוררים בתחילת דרכם 2004  ■ פרס ע”ש רחל ואברהם נגב האוניברסיטה העברית 2005
ענת זכריה 
פרס תחרות “שירה על הדרך” מטעם עיריית תל אביב 2005 ו-2007 ■ פרס “שער” – הפסטיבל הבינלאומי לשירה 2005, ליוצרים בראשית דרכם ■ ציון לשבח מטעם פסטיבל המשוררים במטולה 2008  ■ נבחרה לנציגה יחידה של ישראל בפסטיבל פרנסוס השירה בלונדון 2012 ■ פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2014
הדסה טל 
פרס לאה גולדברג לשירה 1999
אסתר יעקב עמנואל 
פרס ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 2003
אלפרד כהן 
פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם 2014
עדי וולפסון
פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2017
לימור ויסברג-כספי 
פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם 2017
קים מידן
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2021
ניסן אליהו כהן
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2021
תמיר להב-רדלמסר
פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2005
דנה לובינסקי 
פרס שרת התרבות  למשוררים בראשית דרכם 2014
ענת לוין
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2002 ■ פרס ראשון בתחרות “שירה על הדרך” מטעם עיריית תל אביב 2006 ■ פרס ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 2008 ■ סיפור מומלץ תחרות הסיפור הקצר של הארץ 2011 ■ פרס אקו”ם על שם שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה 2012  ■ פרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם 2014 ■ פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2019
תמר לוסטר 
פרס על שם רחל נגב לשירה 2012 ■ פרס שלישי בתחרות על שם הרי הרשון האוניברסיטה העברית  2012
טלי לטוביצקי 
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2008
נדב לינאל 
פרס טבע לשירה, מטולה 2011
גלעד מאירי 
פרס לספרות ע”ש זבולון המר מטעם עיריית ירושלים 2001 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2007  ■ פרס אקו”ם לעידוד היצירה 2012  ■ ציון לשבח תחרות הסיפור הקצר של הארץ 2000
ליאור מעיין 
פרס עידוד היצירה למדענים לזכרו של עופר לידר  2005
עלי נסוח מאווסי 
פרס המאמר הטוב ביותר, האיחוד התרבותי אומנותי של המועצה להשכלה גבוהה ירדן.
מרואן מח’ול 
פרס המשורר הצעיר מטעם עמותת אלקטטאן 1997  ■ פרס המחזה הטוב ביותר בפסטיבל מסרחיד 2009  ■ פרס הצטיינות לקובץ שירה פלסטינית מטעם אגודת הסופרים הפלסטינית 2009
שחר מריו מרדכי 
פרס ראשון בתחרות שירה על הדרך מטעם עיריית תל אביב 2010 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2017
חיה משב
פרס הליקון על שם רמי דיצני ז”ל 2019
מאיה נובאק 
פרס “מפתנים” מטעם הקרן ע”ש מרדכי ברנשטיין 2008
נוואל נפאע 
פרס “שער” – הפסטיבל הבינלאומי לשירה 2005 – ליוצרים בראשית דרכם
גלית סליקטר 
פרס ע”ש גולדברג מטעם קק”ל 2012
דבי סער 
פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2007
שירה סתיו 
פרס טבע לשירה, מטולה 2007 ■ פרס ברנשטיין לביקורת ספרותית 2010  ■ פרס ברנשטיין לספר שירה עברי 2013
עדי עסיס 
פרס ראשון בתחרות הסיפור הקצר של “הארץ” 2004 ■ פרס ראשון בתחרות הסאטירה של “הארץ” 2000 ■ פרס אקו”ם על שם נתן יונתן ליצירה בעילום שם 2012 ■ פרס טבע לשירה 2013
לאה פילובסקי 
פרס “טבע” פסטיבל המשוררים במטולה 2010 ■ פרס הליקון ע”ש רמי דיצני 2013 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2017
מיכל פירני 
פרס איטלקי ראשון בקטגוריית המשוררים הזרים בתחרות השירה פוסידוניה בעיר פוסטום שבדרום איטליה 2012
אורי פרידמן 
פרס ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 2008
רחל פרץ 
פרס שלישי בתחרות הסיפור הקצר של הארץ 2010 ■ פרס הליקון ע”ש רמי דיצני ז”ל 2015
נעם פרתום 
פרס רמת גן לספר ביכורים 2013 ■ פרס היצירה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2019■  פרס אביב לשירה 2022
קרן קוך 
פרס עידוד ספרי ביכורים, משרד החינוך והתרבות 2005 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2006
מאיה קופרמן 
פרס קרן תרבות חיפה 2004 ■ פרס ספרי ביכורים מטעם המדור לספרות, משרד החינוך והתרבות 2005 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2006
אסנת ראם 
פרס תחרות “שירה על הדרך” מטעם עיריית תל אביב 2008
נדיה עדינה רוז 
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2016
דיתי רונן 
פרס קוגל חולון 2016
יערה שחורי 
פרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם 2014  ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2014
איציק שחר 
פרס שרת התרבות להוצאה לאור של ספרי ביכורים 2016
ליאור שטרנברג 
פרס קרן רון אדלר 1998 ■ פרס אקו”ם ליצירה בעילום שם 2000 ■ פרס “טבע” מטעם פסטיבל המשוררים במטולה 2002 ■ פרס לספרות ע”ש זבולון המר מטעם עיריית ירושלים 2003 ■ פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע”ש לוי אשכול 2006 ■ פרס נתן יהונתן 2009  ■ פרס דוליצקי מטעם האוניברסיטה העברית 2009
אייל שלום 
פרס שר התרבות למשוררים בראשית דרכם 2016
ענת שרון-בלייס 
פרס אקו”ם ליצירה בעילום שם 2001 ■ פרס הקרן ע”ש מרדכי ברנשטיין שליד התאחדות המו”לים 2003